Kategorie produktů   
Vítáme vás v e-shopu firmy Cathy Fashion.
Množství látky zadávejte v metrech 
 

Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Správce osobních údajů:
Aby náš e-shop mohl dobře fungovat, musíme zpracovávat některé vaše osobní údaje. Správcem osobních údajů ve vztahu k tomuto e-shopu je Pavlína Charvátová, IČO: 72910208, se sídlem L.Janáčka 911, 506 01 Jičín, telefon: 728775412, e-mail: obchod(@)cathy.cz. 

Zpracovatelé osobních údajů:
Z důvodu technického zajištění fungování našeho e-shopu kromě naší společnosti je také zpracovatelem hostingová společnost savana.cz s.r.o. (IČO: 28750659 se sídlem Lounská 983/43, 405 02 Děčín VI-Letná, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, v oddíle C, vložka 30815), se kterou máme uzavřenu Smlouvu o zpracování údajů. Tato smlouva Vám i nám zaručuje:

 • - technická, bezpečnostní, personální a jiná potřebná opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům nebo k jejich jinému neoprávněnému zpracování,jakož i k jinému zneužití
 • - Vaše osobní data nejsou neukládána na území 3. zemí a veškerá data jsou uchovávána v České republice
 • - zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů, a to i po skončení zaměstnání nebo příslušných prací u zpracovatele
 • - pokud dojde k porušení zabezpečení osobních údajů, zavazuje se zpracovatel o takové skutečnosti bez zbytečného odkladu uvědomit správce, a to nejpozději do 48 hodin od okamžiku, kdy se o něm zparcovatel dozvěděl

Zpracováváme tyto osobní údaje: (pouze ty, které nám sami poskytnete)

 • - jméno
 • - příjmení
 • - adresa
 • - e-mail
 • - telefonní číslo

Vaše osobní údaje zpracováváme pro následující účely:

 • - vyřízení objednávky a řešení případných reklamací
 • - abychom vám mohli odesílat objednávky a zajistit efektivní vyřešení vašich případných požadavků a reklamací
 • - právním důvodem tohoto zpracování je plnění smlouvy. Uvedené osobní údaje za tímto účelem zpracováváme po dobu trvání záruční doby.
 • - zasílání newsletteru a obchodních nabídek. Abychom vás mohli informovat o aktuálních nabídkách a slevách, zpracováváme vaše jméno a příjmení a e-mailovou adresu. Toto činíme za účelem přímého marketingu z důvodu oprávněného zájmu a plně v souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady (EU)2016/679. I přes to musíte s tímto zasíláním souhlasit v rámci registrace na našem e-shopu a tento souhlas můžete kdykoliv odvolat (prostřednictvím správy osobních dat na našem eshopu či zasláním emailu na výše uvedenou adresu) .

Vaše práva:
Na základě nařízení GDPR máte tato práva:

 • - vzít souhlas kdykoli zpět
 • - požadovat po nás informace o zpracování osobních údajů
 • - požadovat po nás přístup k osobním údajům
 • - požadovat po nás opravu nepřesných osobních údajů, jejich doplnění či aktualizaci
 • - požadovat po nás bezodkladný výmaz osobních údajů
 • - požadovat po nás omezení zpracování osobních údajů
 • - požádat nás o přenos osobních údajů ve strojově čitelném formátu
 • - v případě pochybností o zákonnost zpracování Vašich osobních údajů máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů
 
00
 
 
© Cathy Fashion